• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Rozwój psychoruchowy (psychomotoryczny) – proces rozwoju (ciąg zmian progresywnych),
w którym motoryka jest ściśle powiązana z psychiką (całokształtem czynności poznawczych
i emocjonalno-motywacyjnych). Rozwój psychomotoryczny postępuje od chwili urodzenia się dziecka i przechodzi przez kolejne stadia, w których dziecko prezentuje określony poziom sprawności funkcji psychomotorycznych.