• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Nasza oferta

Drukuj

 

Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży (do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

 

Z naszej pomocy mogą korzystać dzieci, uczniowie, ich rodzice, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Rzeszowa.

 

 

Poradnia zajmuje się przede wszystkim:

 • wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • podnoszeniem efektywności ich uczenia się,
 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • pomocą nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów,
 • prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • udzielaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • opiniowaniem i orzecznictwem.

 

Zadania realizujemy poprzez:

 • diagnozę,
 • konsultację,
 • terapię (psychologiczną, pedagogiczną, integracji sensorycznej /do 9 roku życia/ oraz terapię biofeedback)
 • psychoedukację,
 • rehabilitację (w zakresie logopedii),
 • doradztwo,
 • mediację,
 • interwencję w środowisko ucznia,
 • działalność - profilaktyczną,
 • działalność - informacyjną.

 

Zasady przyjmowania

 • Nasze usługi są bezpłatne.
 • Korzystanie z nich jest dobrowolne na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 • Przyjmujemy według regulaminu.