• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Drukuj

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Nr 2 w Rzeszowie

od 15.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

realizuje zadanie publiczne pn.

 „Szkoła bezpieczna i  przyjazna

dla uczniów, rodziców i  nauczycieli”

w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016

„Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Celem zadania publicznego jest wspomaganie procesu edukacyjno-wychowawczego uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie uczenia i  utrwalania bezpiecznych zachowań, kreowania zdrowego, bezpiecznego i  przyjaznego środowiska szkoły oraz przeciwdziałania przemocy.

W ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane następujące działania:

  • Konferencja dla nauczycieli z podkarpackich szkół nt. cyberprzemocy „Wychowanie w erze cyfrowej”. Podczas konferencji specjalista oraz prelegenci poruszą najistotniejsze zagadnienia i problemy, wskażą jak sobie radzić z zagrożeniami w cyberprzestrzeni podczas codziennej pracy z dziećmi.

Konferencja odbyła się 11  czerwca 2015 r. , w godz. od 9.00 do 13.30, w auli Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2,  szczegółowe informacje i program konferencji dostępny: http://ppp2.rzeszow.pl,

  • Szkolenie warsztatowe dla pracowników Poradni z zakresu przeciwdziałania wśród dzieci agresji i przemocy w tym cyberprzemocy (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

Szkolenie dla pracowników Poradni odędzie się w dniach 13-14 października 2015r

  • „Warsztaty dla dobrych rodziców”- warsztaty dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych z zaburzeniami zachowania i zachowaniami agresywnymi. Warsztat będzie obejmował: tematykę dzieci z  objawami ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy prezentującymi zachowania opozycyjno – buntownicze z  uwzględnieniem pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, fobia szkolna, mutyzm wybiórczy, przewlekle chore),

Zapraszamy rodziców na zajęcia w każdy wtorek od 8 września 2015 r na godzinę 16:15 

  • Szkolenie dla dyrektorów, nauczycieli dotyczące wprowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” w szkole, która nakłada na szkołę konkretne zadania w przypadku uzasadnionego podejrzenia o  stosowaniu wobec ucznia przemocy domowej,
  • Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych i czwartych (szkoła podstawowa) uwzględniające integrację grupy jako profilaktykę nietolerancji i agresji (mobbingu) w  zespołach klasowych w tzw. „nowym rozdaniu” w 10 rzeszowskich szkołach podstawowych, w  5  gimnazjach i w 5 szkołach ponadgimnazjalnych.
  • Grupa wsparcia dla grupy 20 nauczycieli (coaching) pracujących z  dziećmi wykazującymi już zachowania trudne, doświadczającymi bądź będącymi sprawcami cyberprzemocy, mobbingu.

Osoby zakwalifikowane do grupy wsparcia zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie. Zajecia planowane są w dniach: 1, 2, 8, 9, 15, 16 oraz 30 października 2015 r; godzina 9:00; sala nr 4