• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Warsztaty

Drukuj
Opublikowano

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

informuje, że przyjmujemy zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych, którzy chcieliby wziąć udział

w „Warsztatach dla dobrych rodziców”

Warsztaty są przeznaczone dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci młodszych (z przedszkoli i szkół podstawowych) z terenu Miasta Rzeszowa z zaburzeniami zachowania i zrachowaniami agresywnymi. Warsztaty będą obejmować tematykę: dzieci z  objawami hiperaktywności, dziecięcymi wybuchami złości czy prezentującymi zachowania opozycyjno – buntownicze z  uwzględnieniem pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD), fobia szkolna, mutyzm wybiórczy, przewlekle chore).

Zgłoszenia do udziału w warsztatach można dokonać poprzez wypełnienie formularza -  – w zakładce „Wnioski i formularze” – wniosek o badanie.

Wniosek należy wypełnić odręcznie i dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3 (Sekretariat) lub drogą elektroniczną na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. (wypełnić odręcznie, zeskanować).

Zgłoszenia są przyjmowane do wyczerpania miejsc.

Złożenie wniosku  nie gwarantuje udziału w warsztatach tej edycji.

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie.

Udział  w warsztatach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje są udzielane pod nr tel. 17 7483800, 17  7483801 lub 17 7483811.

 

„POKONUJĘ BARIERY”

Drukuj
Opublikowano

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2
w Rzeszowie ogłasza nabór:

„POKONUJĘ BARIERY”

 PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI NIEŚMIAŁYCH

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci

           

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie zaprasza dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej; chłopcy i dziewczęta (bez orzeczeń o stopniu niepełnosprawności intelektualnej).

Grupa będzie liczyć maksymalnie 10 osób.

Program jest skonstruowany głównie z myślą o dzieciach nieśmiałych, które z racji nadmiernej  wrażliwości emocjonalnej mają skłonność do intensywniejszego przeżywania  świata, któremu towarzyszy też swoisty sposób  „interpretacji” określonych sytuacji szkolnych
i pozaszkolnych. Jest to ta grupa dzieci, którym poświęca się obecnie zdecydowanie za mało uwagi, gdyż najczęściej są to osoby ciche i nie sprawiające problemów wychowawczych. Niezauważane najczęściej nie wykorzystują swoich możliwości w szkole lub poza nią w stopniu który chociaż częściowo odpowiadałby ich rzeczywistym predyspozycjom, co utrudnia im twórczy rozwój i ma swoje konsekwencje w późniejszym życiu.

Celem programu nie jest wyeliminowanie nieśmiałości, gdyż jest to cecha uwarunkowana biologicznie i środowiskowo. Nadrzędnym zamysłem nowo utworzonej grupy wsparcia jest  przede wszystkim umożliwienie dziecku pracy w zespole, a więc w warunkach w których ma ono okazję pokonania bariery jaką jest ograniczenie lęków towarzyszących sytuacjom społecznym oraz stworzenie okoliczności do nawiązania nowych znajomości i radosnego odkrywania własnych talentów w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Pomoc dziecku nieśmiałemu to również praca na emocjach, nauka relaksu  i formowanie predyspozycji społecznych.         

Cele rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne:

 • Budowanie pozytywnego obrazu siebie;
 • Wzmocnienie wiary we własne siły poprzez podwyższenie samooceny;
 • Przeciwdziałanie skłonności do izolacji;
 • Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi;
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb;
 • Nauka otwartego wyrażania własnych przeżyć i uczuć, rozwój ekspresji emocji;
 • Rozwijanie umiejętności społecznego komunikowania się.

 

 

REKRUTACJA DO GRUPY:

 • WNIOSEK RODZICA O PRZYJĘCIE DO PORADNI Z ZAZNACZENIEM, ŻE CHODZI O UDZIAŁ W PROGRAMIE
 • Ankiety wypełnionej przez rodzica (przed rozpoczęciem cyklu spotkań);

Czas i liczba spotkań zostaną uzgodnione z rodzicami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Zgłoszenia:

Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3

Telefon: 17/7483800

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

WAŻNE ! Rodzice lub opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do udziału w grupie mogą równocześnie uczestniczyć w odrębnej grupie utworzonej specjalnie dla nich!!.

 

Zapraszamy serdecznie !

 

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci

Drukuj
Opublikowano

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2

w Rzeszowie ogłasza nabór:

 

PROGRAM TERAPEUTYCZNY

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie zaprasza dzieci

Grupa I : dla dzieci z klas V-VII szkoły podstawowej; chłopcy i dziewczęta ( bez orzeczeń o stopniu niepełnosprawności intelektualnej)

             Grupa II: dla dzieci z klas VII, VIII SP i gimnazjum.

             Grupa będzie liczyć maksymalnie 10 osób.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie zaprasza dzieci, które borykają się z problemami emocjonalnymi, są impulsywne, mają kłopoty w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych, popadają w konflikty.

W ramach kompleksowej realizacji zajęć przewidziane są  także dwa obowiązkowe spotkania dla rodziców ze specjalistami poradni prowadzącymi zajęcia. W ramach zajęć zostaną skierowane zalecenia dla rodziców mające na uwadze kompleksowe wspieranie dziecka w rozwoju oraz radzenie sobie z problemami wychowawczymi.          

Wartości grupy terapeutycznej: 

-   skupia dzieci mające podobne problemy,

-   umożliwia doświadczenie, czym jest poczucie przynależności,

-   dziecko uczy się obserwując interakcje i zachowania innych członków grupy,

-   żywe doświadczenie i siła wzajemnego oddziaływania rówieśników,

-   pomaga  dzieciom w rozwinięciu pozytywnych uczuć i stosunku do samego siebie,

-   pomorze zmierzyć się z problemem i zaangażować bardziej w osobisty rozwój,

- przestrzeń, gdzie panują bardzo dobre warunki do nauki i praktycznego zastosowania użytecznych i skutecznych w życiu społecznym umiejętności, umożliwiając dziecku wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 REKRUTACJA DO GRUPY: 

- WNIOSEK RODZICA O PRZYJĘCIE DO PORADNI Z ZAZNACZENIEM, ŻE CHODZI O UDZIAŁ W PROGRAMIE

- Rozmowa z rodzicem (przed rozpoczęciem cyklu spotkań);

Czas i liczba spotkań zostaną uzgodnione z rodzicami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Zgłoszenia:

Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3

Telefon: 17/7483800

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.