• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH

Drukuj
Opublikowano

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH

Rok szkolny 2019/20

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie ogłasza nabór na zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne dla uczniów szkół podstawowych (klas IV- VI). Są to zajęcia dla dzieci mających problemy w relacjach społecznych, nazywanych często trudnościami wychowawczymi.

Po złożeniu wniosku, podpisanego przez rodzica (dostępny na stronie poradni w zakładce „druki do pobrania” odbędzie się kwalifikacja do uczestnictwa w zajęciach. Będą konsultacje dla rodziców w celu ustalenia możliwości i potrzeb. Po zakończeniu kwalifikacji rozpoczęcie zajęć poprzedzi obligatoryjne szkolenie dla rodziców przybliżające tematykę pracy dzieci, która powinna być kontynuowana przez rodziców zwłaszcza na poziomie wsparcia emocjonalnego w rodzinie.

Zajęcia będą odbywały się w cyklu czterogodzinnym w kolejne dni tygodnia w godzinach dopołudniowych. Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu pracy grupowej i socjoterapii.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w sekretariacie Poradni.

 

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Drukuj
Opublikowano

 

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

zaprasza rodziców i opiekunów dzieci (w wieku szkolnym oraz nastolatków)

na

„Szkołę dla rodziców i wychowawców”

Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” czyli „Jak słuchać żeby dzieci mówiły i jak mówić żeby dzieci nas słuchały”, wg książki A. Faber i M. Mazlish.

Planowane rozpoczęcie warsztatów: listopad 2019r.

Osoby prowadzące : Maria Drozd, Anna Maj-Łakomska

Zajęcia będą się odbywały w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, ul. Rejtana 3 w Rzeszowie.

Tematyka 6 spotkań:

1)         Style wychowawcze i granice w rodzinie

2)         Nazywanie i wyrażanie uczuć

3)         Zachęcanie do współpracy

4)         Co zamiast karania – rozwiązywanie problemów

5)         Pochwały opisowe

6)         Jak uwolnić dziecko od grania ról (etykietki: najlepszy – najgorszy)

 

Zgłoszenia:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3 (informacja telefoniczna 17/7483800 lub 17/7483806)

- należy wypełnić i złożyć formularza dostępnego na stronie Poradni w zakładce „Druki do pobrania” – wniosek o przyjęcie do Poradni (należy wpisać – udział w zajęciach grupowych „Warsztaty dla dobrych rodziców”). Wniosek wypełniają rodzice.                          

 

„Warsztaty dla dobrych rodziców"

Drukuj
Opublikowano

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

zaprasza rodziców i opiekunów dzieci młodszych na

„Warsztaty dla dobrych rodziców"

 

Zajęcia przeznaczone są dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

Program warsztatów:

Uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę umiejętności wychowawczych na podstawie przygotowanego podręcznika opisującego 10 dniowy, zajęciowy program pracy z rodzicami. Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Warsztat skupia się na opisie technik behawioralnych zawartych w algorytmach (instrukcja i materiały dla rodzica, instrukcja dla profesjonalisty) dotyczących niektórych problemów w pracy z młodszym dzieckiem.

Tematy poruszane w czasie warsztatów

 1. Wykład wstępny na temat ADHD.
 2. Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 3. Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”
 4. Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
 5. Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie,
 6. Nagradzanie pozytywnych zachowań
 7. Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad
 8. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
 9. Wprowadzenie systemów żetonowych.
 10. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
 11. Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

Uczestnicy otrzymują skrypt w którym znajduje się 10 spotkań podstawowych i kilka spotkań dodatkowych dobieranych w zależności od potrzeb danej grupy rodziców.

Zgłoszenia:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3 (informacja telefoniczna 17/7483800 lub 17/7483806)

- należy wypełnić i złożyć formularza dostępnego na stronie Poradni w zakładce „Druki do pobrania” – wniosek o przyjęcie do Poradni (należy wpisać – udział w zajęciach grupowych „Warsztaty dla dobrych rodziców”). Wniosek wypełniają rodzice.