• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Spotkania Zespołów Samokształceniowych

Drukuj
Opublikowano

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie jak co roku zaprasza Pedagogów Szkolnych na spotkania Zespołów Samokształceniowych (tzw. sieci)

Spotkania w I semestrze Zespołu dla Pedagogów szkolnych będą odbywać się w siedzibie Poradni, ul. Rejtana 3, sala nr 4.

Terminy dla pedagogów szkół podstawowych: (wtorki, godzina 9.00)

8 października 2019r

5 listopada 2019r

3 grudnia 2019r

7 stycznia 2020r

 

Terminy dla pedagogów szkół średnich: (wtorki, godzina 9.00)

22 października 2019r

19 listopada 2019r

10 grudnia 2019r

14 stycznia 2020r

 

 

Terminy dla nauczycieli przedszkoli: (środy, godzina 9.00)

16.10.2019r

20.11.2019r

18.12.2019r

15.01.2020r

 

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci nieśmiałych

Drukuj
Opublikowano

 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie
zaprasza na zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci nieśmiałych 

„POKONUJĘ BARIERY”

w roku szkolnym 2019/2020

Kwalifikacja do udziału w zajęciach odbędzie się na podstawie wstępnej rozmowy z uczniem oraz rodzicem/rodzicami dziecka i wypełnieniu ankiety stwierdzającej, że u dziecka występuje określony problem.

Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV-VI (dziewczęta i chłopcy bez orzeczeń o niepełnosprawności).

Celem programu nie jest wyeliminowanie nieśmiałości, gdyż jest to cecha uwarunkowana biologicznie i środowiskowo. Nadrzędnym zamysłem tworzonej grupy wsparcia jest przede wszystkim umożliwienie dziecku pracy w zespole, a więc w warunkach w których ma ono okazję pokonania bariery jaką jest ograniczenie lęków towarzyszących sytuacjom społecznym, a także stworzenie okoliczności do nawiązania nowych znajomości
i odkrywania własnych talentów w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Pomoc dziecku nieśmiałemu to również praca na emocjach, nauka relaksu i formowanie predyspozycji społecznych.
       

Cele rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne:

 • Budowanie pozytywnego obrazu siebie;
 • Wzmocnienie wiary we własne siły poprzez podwyższenie samooceny;
 • Przeciwdziałanie skłonności do izolacji;
 • Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi;
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb;
 • Nauka otwartego wyrażania własnych przeżyć i uczuć, rozwój ekspresji emocji;
 • Rozwijanie umiejętności społecznego komunikowania się.

Czas i liczba spotkań zostaną uzgodnione z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym, po dokonanej selekcji i doborze osób mogących uczestniczyć w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

Rodzice dzieci biorących udział w programie każdorazowo będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji ze specjalistą po zajęciach.

Wnioski o udział dziecka w zajęciach można składać w sekretariacie Poradni codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (8-15). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (max 10 osób), o udziale w programie grupy wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

.....

Drukuj
Opublikowano

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.01. 2020 nie będzie  zajęć w ramach "Warsztatów dla dobrych rodziców".
Zapraszamy 17. 01.2020 r. na godzinę 15.00
 

 

................

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Rzeszowie jest dostępna Biuletynie Informacji Publicznej.

..................

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami w zakładce "Aktualności"

.................

 

         Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci

z Nadpobudliwością Psychoruchową

Katedra Fizjoterapii Kolegium Nauk Medycznych

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

(patronat merytoryczny)

 

zapraszają na konferencję:

"ADHD i co dalej? -

– dylematy diagnostyczne i terapeutyczne"

w dniu 31 stycznia 2020r.

 

miejsce: duża aula Centrum Innowacji i Transferu wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego (budynek A0)

koszt udziału : 40 zł (nr konta: 73 1240 1792 1111 0010 0561 0438)

08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:15

Uroczyste rozpoczęcie konferencji, przywitanie zaproszonych gości przez Zarząd Stowarzyszenia (Katarzyna Orkisz, Anna Filipowska, Monika Stręczek-Czaja).

09:15 – 09:30

„15 lat działalności Stowarzyszenia” – Katarzyna Orkisz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

09:30 – 10:45

„ADHDi co dalej?Dylematy diagnostyczne 15 lat później” dr n. med. Artur Kołakowski (specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży).

10:45 – 11:45

„NIE - GRZECZNE - konteksty terapeutyczne i wychowawcze”– dr Izabela Marczykowska (pedagog specjalny, neurologopeda).

11:45 – 12:15

Przerwa na kawę

12:15 – 13:00

„Rodzic w krainie terapii – odczarowujemy „MAGICZNY” świat zajęć terapeutycznych” dr Justyna Podgórska (fizjoterapeuta, terapeuta SI).

13: 00 – 13:30

„Dziecko NADpobudliwe – podobne objawy a różne diagnozy”. Katarzyna Orkisz (pedagog, terapeuta SI, sensomotoryki).

13:30 – 14:00

„ Techniki kierowania klasą – procedury Stosowanej Analizy Zachowania w redukcji zachowań trudnych uczniów z ADHD i ZA w środowisku szkolnym” – Andrzej Hamryszczak (psycholog).

 

Podsumowanie konferencji, rozdanie zaświadczeń

Zapisy:

przez formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/B8y1LciEER5N3kat7 lub telefonicznie 665721148 

informacje na  www.adhd-rzeszow.pl

Warsztaty szkoleniowe

w dniu 01.02.2020 roku

 

ADHD

– aktualna diagnoza i odziaływania terapeutyczne

Czyli zabrane w pigułce doświadczenia diagnostyczne i terapeutyczne dla diagnostów i terapeutów pracujących z dziećmi.

 

ü  aktualna diagnoza

ü  diagnoza różnicowa

ü  zalecenia terapeutyczne (prowadzenie wsparcia dziecka, nastolatka ich rodziców),

ü  leczenie farmakologiczne

ü  powikłania z ADHD 

 

Czas trwania: 10 h dydaktycznych

Zgłoszenia: przez formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/B8y1LciEER5N3kat7 lub telefonicznie 665721148

Koszt szkolenia: 250 zł (nr konta: 73 1240 1792 1111 0010 0561 0438)

Osoba prowadząca: dr n. med. Artur Kołakowski

 • Specjalista psychiatra
 • Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTTiB), certyfikat European Association of Cognitive Behavioural Therapy (EACBT)
 • Superwizor – dydaktyk PTTPiB

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi, psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, zarówno jako lekarz jak i psychoterapeuta, obecnie w tutejszym Ośrodku Poza Schematami. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. Od kilku lat pracuje także w nurcie psychoterapii schematu. Od wielu lat uczy prowadzenia terapii poznawczo – behawioralnej – obecnie w Centrum Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej oraz w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii.