• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Spotkania Zespołów Samokształceniowych

Drukuj
Opublikowano

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie jak co roku zaprasza Pedagogów Szkolnych na spotkania Zespołów Samokształceniowych (tzw. sieci)

Spotkania w I semestrze Zespołu dla Pedagogów szkolnych będą odbywać się w siedzibie Poradni, ul. Rejtana 3, sala nr 4.

Terminy dla pedagogów szkół podstawowych: (wtorki, godzina 9.00)

8 października 2019r

5 listopada 2019r

3 grudnia 2019r

7 stycznia 2020r

 

Terminy dla pedagogów szkół średnich: (wtorki, godzina 9.00)

22 października 2019r

19 listopada 2019r

10 grudnia 2019r

14 stycznia 2020r

 

 

Terminy dla nauczycieli przedszkoli: (środy, godzina 9.00)

16.10.2019r

20.11.2019r

18.12.2019r

15.01.2020r

 

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci nieśmiałych

Drukuj
Opublikowano

 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie
zaprasza na zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci nieśmiałych 

„POKONUJĘ BARIERY”

w roku szkolnym 2019/2020

Kwalifikacja do udziału w zajęciach odbędzie się na podstawie wstępnej rozmowy z uczniem oraz rodzicem/rodzicami dziecka i wypełnieniu ankiety stwierdzającej, że u dziecka występuje określony problem.

Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV-VI (dziewczęta i chłopcy bez orzeczeń o niepełnosprawności).

Celem programu nie jest wyeliminowanie nieśmiałości, gdyż jest to cecha uwarunkowana biologicznie i środowiskowo. Nadrzędnym zamysłem tworzonej grupy wsparcia jest przede wszystkim umożliwienie dziecku pracy w zespole, a więc w warunkach w których ma ono okazję pokonania bariery jaką jest ograniczenie lęków towarzyszących sytuacjom społecznym, a także stworzenie okoliczności do nawiązania nowych znajomości
i odkrywania własnych talentów w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Pomoc dziecku nieśmiałemu to również praca na emocjach, nauka relaksu i formowanie predyspozycji społecznych.
       

Cele rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne:

  • Budowanie pozytywnego obrazu siebie;
  • Wzmocnienie wiary we własne siły poprzez podwyższenie samooceny;
  • Przeciwdziałanie skłonności do izolacji;
  • Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi;
  • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb;
  • Nauka otwartego wyrażania własnych przeżyć i uczuć, rozwój ekspresji emocji;
  • Rozwijanie umiejętności społecznego komunikowania się.

Czas i liczba spotkań zostaną uzgodnione z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym, po dokonanej selekcji i doborze osób mogących uczestniczyć w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

Rodzice dzieci biorących udział w programie każdorazowo będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji ze specjalistą po zajęciach.

Wnioski o udział dziecka w zajęciach można składać w sekretariacie Poradni codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (8-15). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (max 10 osób), o udziale w programie grupy wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

.....

Drukuj
Opublikowano

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Rzeszowie jest dostępna Biuletynie Informacji Publicznej.

..................

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami w zakładce "Aktualności"