• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne

Drukuj
Opublikowano

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Nr2 w Rzeszowie informuje, że trwa nabór na bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne (grupa w Poradni).

Zajęcia socjoterapeutyczne skierowane są do uczniów w wieku IV-V klasy szkoły podstawowej, przede wszystkim tych, którzy mają problemy ze społecznym funkcjonowaniem w szkole i środowisku, zaniżone poczucie własnej wartości oraz nieprawidłowe relacje rówieśnicze. Zajęcia rozwijają umiejętności społeczne dzieci oraz uczą radzenia sobie z emocjami-złością, gniewem, agresją.

Zajęcia nie kolidują z zajęciami edukacyjnymi w szkole. Konkretne terminy zostaną podane po dokonaniu naboru i ustaleniu z rodzicami dzieci uczestniczących.

Koordynatorem projektu jest Pani mgr Ewa Zawodnik. W sprawie dodatkowych informacji oraz zgłoszenia dzieci na zajęcia prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni (tel: 17/7483800 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub 792794052).

Grupa wsparcia dla nauczycieli (coaching).

Drukuj
Opublikowano

 

W związku z realizacją zadania publicznego:

„Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów,

rodziców i  nauczycieli”

w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016

„Bezpieczna i przyjazna szkoła"

informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia nauczycieli i pedagogów szkolnych

pracujących w szkołach na terenie Miasta Rzeszowa, którzy chcieliby wziąć

udział w spotkaniach tzw. Grupy wsparcia dla nauczycieli (coaching).

Celem spotkań będzie wypracowanie metodyki rozwiązywania konfliktów,

radzenia sobie z zachowaniami ryzykownymi w szkole i cyberprzestrzeni.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach można dokonać poprzez wypełnienie

Formularza zgłoszeniowego - Grupa wsparcia dla nauczycieli

(coaching) – (zał. plik pdf.)

Formularz należy wypełnić odręcznie i dostarczyć osobiście, mejlem lub pocztą

tradycyjną na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w

Rzeszowie, ul. Rejtana 3 (Sekretariat) lub drogą elektroniczną na e-maila:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. (wypełnić odręcznie, zeskanować).

Zgłoszenia są przyjmowane do 25 września 2015 r.

Złożenie wniosku nie gwarantuje udziału w spotkaniach !!!

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie. !!!

Udział w spotkaniach jest bezpłatny !!!

Osoby zakwalifikowane do grupy wsparcia zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie. Zajecia planowane są w dniach: 1, 2, 8, 9, 15, 16 oraz 30 października 2015 r;

godzina 9:00; sala nr 4 

Szczegółowe informacje są udzielane pod nr tel. 665-721-148 – Koordynatorka

 

Warsztaty dla dobrych rodziców

Drukuj
Opublikowano

 W związku z realizacją zadania publicznego:

„Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli”

w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016

„Bezpieczna i przyjazna szkoła"

informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych (przedstawicieli ustawowych), którzy chcieliby wziąć udział

w „Warsztatach dla dobrych rodziców”.

 

 

Warsztaty są przeznaczone dla rodziców lub opiekunów prawnych (przedstawicieli ustawowych) dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta Rzeszowa z zaburzeniami zachowania i zachowaniami agresywnymi. Warsztat będzie obejmował: tematykę dzieci z  objawami ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy prezentującymi zachowania opozycyjno – buntownicze z  uwzględnieniem pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, fobia szkolna, mutyzm wybiórczy, przewlekle chore).

Zgłoszenia do udziału w warsztatach można dokonać poprzez wypełnienie formularza - Formularz zgłoszeniowy „Warsztaty dla dobrych rodziców” – (zał. plik pdf.)

Formularz należy wypełnić odręcznie i dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3 (Sekretariat) lub drogą elektroniczną na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. (wypełnić odręcznie, zeskanować).

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku  nie gwarantuje udziału w warsztatach !!! 

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie. !!!

Udział  w warsztatach jest bezpłatny !!!

Szczegółowe informacje są udzielane pod nr tel. 665-721-148 – Koordynatorka  lub 662-096-633 .

Formularz zgłoszeniowy-warsztaty