• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Grupa wsparcia dla nauczycieli (coaching).

Drukuj
Opublikowano

 

W związku z realizacją zadania publicznego:

„Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów,

rodziców i  nauczycieli”

w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016

„Bezpieczna i przyjazna szkoła"

informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia nauczycieli i pedagogów szkolnych

pracujących w szkołach na terenie Miasta Rzeszowa, którzy chcieliby wziąć

udział w spotkaniach tzw. Grupy wsparcia dla nauczycieli (coaching).

Celem spotkań będzie wypracowanie metodyki rozwiązywania konfliktów,

radzenia sobie z zachowaniami ryzykownymi w szkole i cyberprzestrzeni.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach można dokonać poprzez wypełnienie

Formularza zgłoszeniowego - Grupa wsparcia dla nauczycieli

(coaching) – (zał. plik pdf.)

Formularz należy wypełnić odręcznie i dostarczyć osobiście, mejlem lub pocztą

tradycyjną na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w

Rzeszowie, ul. Rejtana 3 (Sekretariat) lub drogą elektroniczną na e-maila:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. (wypełnić odręcznie, zeskanować).

Zgłoszenia są przyjmowane do 25 września 2015 r.

Złożenie wniosku nie gwarantuje udziału w spotkaniach !!!

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie. !!!

Udział w spotkaniach jest bezpłatny !!!

Osoby zakwalifikowane do grupy wsparcia zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie. Zajecia planowane są w dniach: 1, 2, 8, 9, 15, 16 oraz 30 października 2015 r;

godzina 9:00; sala nr 4 

Szczegółowe informacje są udzielane pod nr tel. 665-721-148 – Koordynatorka

 

Warsztaty dla dobrych rodziców

Drukuj
Opublikowano

 W związku z realizacją zadania publicznego:

„Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli”

w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016

„Bezpieczna i przyjazna szkoła"

informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych (przedstawicieli ustawowych), którzy chcieliby wziąć udział

w „Warsztatach dla dobrych rodziców”.

 

 

Warsztaty są przeznaczone dla rodziców lub opiekunów prawnych (przedstawicieli ustawowych) dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta Rzeszowa z zaburzeniami zachowania i zachowaniami agresywnymi. Warsztat będzie obejmował: tematykę dzieci z  objawami ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy prezentującymi zachowania opozycyjno – buntownicze z  uwzględnieniem pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, fobia szkolna, mutyzm wybiórczy, przewlekle chore).

Zgłoszenia do udziału w warsztatach można dokonać poprzez wypełnienie formularza - Formularz zgłoszeniowy „Warsztaty dla dobrych rodziców” – (zał. plik pdf.)

Formularz należy wypełnić odręcznie i dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3 (Sekretariat) lub drogą elektroniczną na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. (wypełnić odręcznie, zeskanować).

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku  nie gwarantuje udziału w warsztatach !!! 

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie. !!!

Udział  w warsztatach jest bezpłatny !!!

Szczegółowe informacje są udzielane pod nr tel. 665-721-148 – Koordynatorka  lub 662-096-633 .

Formularz zgłoszeniowy-warsztaty

Wychowanie w erze cyfrowej

Drukuj
Opublikowano

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową

Polskie Radio Rzeszów

Zapraszają na konferencję

dmdapr ppp2 482x229

11 czerwca 2015 r. , w godz. od 9.00 do 13.30,

AulaWyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2.

Zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów, pracowników poradni i nauczycieli konsultantów.

 

Gośćmi Konferencji będą:

prof. dr hab. Jacek Pyżalski, (UAM w Poznaniu) zajmujący się problematyką nowych mediów (głównie internetu) jako ważnego czynnika socjalizacyjnego młodych ludzi a także narzędzia zarówno konstruktywnych, jak i dysfunkcjonalnych zachowań (np. cyberprzemoc). Wyniki badań przekłada na tworzenie koncepcji, tzw. wychowania w erze cyfrowej, głównie w kontekście wychowania szkolnego. Autor książek:” Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” oraz pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży”.

- dr Henryk Pietrzak, psycholog społeczny i medioznawca, Prezes Zarządu Polskiego Radia SA w Rzeszowie, autor licznych publikacji dot. relacji społecznych we współczesnym świecie, także cyfrowym: „Agresja - konflikt – społeczeństwo”, „Następstwa i efekty stereotypowego postrzegania człowieka i świata społecznego”, „Nowe podmioty w przestrzeni medialnej

Zgłoszenia na Konferencję przyjmujemy do 8 czerwca 2015r.

Zgłoszenia prosimy kierować:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową

ul. Dąbrowskiego 1/5A, 35-033 Rzeszów

tel./fax: 17 85 200 51 lub 665721148

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

lub telefonicznie/faxem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
w Rzeszowie
:

Tel: 17/748380o

Fax: 17/7483800

Konferencja organizowana jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” pt: Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Patronat Honorowy:

Prezydent Miasta Rzeszowa

                               Podkarpacki Kurator Oświaty

Patronat medialny: Polskie Radio Rzeszów

Harmonogram Konferencji:

8.00-9.00

Rejestracja uczestników

9.00-9.15

Rozpoczęcie konferencji, wystąpienia zaproszonych gości

9.15-10.15

Nowe podmioty w przestrzeni medialnej- dr Henryk Pietrzak – psycholog, Prezes Radia Rzeszów

10.15-10.45

Dzieciństwo on-lineMarcin Mołoń, Tomasz Kobylański, Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF w Rzeszowie

10.45-11.15

Okiem psychologa – problemy emocjonalne dzieci i młodzieży we współczesnym świecieJustyna Tarka, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie

11.15- 11.30

Przerwa na kawę

11.30-12.30

Cyberprzemoc dzieci i młodzieżyprof. dr hab. Jacek Pyżalski, UAM w Poznaniu

12.30-13.00

Cyfrowa demencja jako potencjalne zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieżyPiotr Ożarski- konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, realizator projektu Cyfrowa Szkoła

13.00-13.30

Kontrola rodzicielska  w sieci - jak ograniczyć dostęp do niewłaściwych treści w Internecie –Oskar Kaczorowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia.

Konferencja organizowana jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” pt: Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli.