• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

GRUPA SOCJOTERAPEUTYCZNA – ostatnie miejsca !

Drukuj
Opublikowano

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych w Poradni.

 

Zajęcia planowane są na II semestr roku szkolnego 2016/2017 – jeszcze przyjmujemy  wnioski rodziców.

Grupa będzie obejmowała uczniów klas V-VI szkoły podstawowej

Zajęcia w ramach grupy socjoterapeutycznej skierowane są szczególnie do dzieci z problemami emocjonalnymi, związanymi z zachowaniem, kontaktami społecznymi, problemami dotyczącymi procesu rozwojowego.

Zalety pracy w grupie socjoterapeutycznej:  

-        skupia dzieci mające podobne problemy

-        umożliwia doświadczenie, czym jest poczucie przynależności,

-        dziecko uczy się obserwując interakcje i zachowania innych członków grupy,

-        żywe doświadczenie i siła wzajemnego oddziaływania rówieśników,

-        pomaga  dzieciom w rozwinięciu pozytywnych uczuć i stosunku do samego siebie,

-        pomorze zmierzyć się z problemem i zaangażować bardziej w osobisty rozwój,

-    przestrzeń, gdzie panują bardzo dobre warunki do nauki i praktycznego zastosowania użytecznych i skutecznych w życiu społecznym umiejętności, umożliwiając dziecku wzmacnianie poczucia własnej wartości.

O dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć będziemy informować Rodziców zakwalifikowanych dzieci telefonicznie.

 

V EDYCJA SZKOŁY MEDIATORÓW

Drukuj
Opublikowano

 

 

V EDYCJA SZKOŁY MEDIATORÓW

Szkoła Mediatorów to 64-godzinne szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących procesu mediacyjnego oraz jego przebiegu. Słuchacze w trakcie szkolenia posiądą wiedzę z zakresu:psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, etyki zawodowego mediatora, zasad postępowania mediacyjnego, etapów postępowania mediacyjnego, prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania mediacji. Poprzez zajęcia w formie warsztatów słuchacze zdobędą umiejętności: przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego.

Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym przez Państwo Sądzie Okręgowym.

Osoby zainteresowane zajmowaniem się mediacjami zawodowo, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu, pozytywne jego zdanie pozwoli słuchaczom  otrzymać wpis na listę Ośrodka Mediacyjnego przez Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, który z powodzeniem funkcjonuje od 2012 roku.

Koszt całkowity szkolenia: 1500 zł

Rozpoczęcie: 11 luty 2017 rok

Terminy zajęć:  11.02, 18.02, 19.02, 25.02, 26.02, 11.03, 12.03

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 lutego 2017

Wpłaty do 6 lutego 2017 roku.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel: 784436446

Adres: Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie

Ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów

Nr konta bankowego: 20193011872710071711980006

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe

Drukuj
Opublikowano

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe

 

 

Cel studiów:

Uczestnictwo w studiach pozwoli  nabyć umiejętności oraz  zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  na przykład w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach (specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych), szkołach (specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych) czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Program studiów:

 

 • Psychologia rozwoju małego dziecka
 • Wybrane zagadnienia z patologii noworodka i neonatologii
 • Psychiatryczne i  kliniczne uwarunkowania niepełnosprawności dziecka
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego
 • Rozwijanie umiejętności społecznych małego dziecka
 • Organizacja i standardy wczesnego wspomagania rozwoju, analiza programów wczesnego wspomagania
 • Wspomaganie rozwoju ruchowego, mowy i komunikacji i rozwoju poznawczego
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną
 • Metody wczesnego usprawniania dzieci niepełnosprawnych m.in.: z MPDz, z zespołem Downa
 • Diagnoza dzieci  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Podstawy edukacji i terapii dzieci z całościowymi zaburzenia rozwoju
 • Praca z dzieckiem  z  Zespołem Aspergera i autyzmem wysoko funkcjonującym
 •  Zaburzenia rozwojowe małego dziecka
 • Terapia behawioralna i poznawczo-behawioralna we wczesnym wspomaganiu
 • Ocena ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej
 • Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci
 • Problemy rodziny z dzieckiem chorym, niepełnosprawnym

 

Czesne:                       4 800 zł (3 800 zł z dofinansowaniem)

Czas trwania:              3 semestry, 340 godzin

Pierwsze zajęcia:        15  październik 2016r

Bliższe informacje:     Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, tel. 17 866 12 13, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , www.podyplomowe.wsiz.pl

Studia dofinansowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w kwocie 1 000 zł dla każdego nauczyciela z województwa podkarpackiego.