• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci

Drukuj
Opublikowano

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2

w Rzeszowie ogłasza nabór:

 

PROGRAM TERAPEUTYCZNY

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie zaprasza dzieci

Grupa I : dla dzieci z klas V-VII szkoły podstawowej; chłopcy i dziewczęta ( bez orzeczeń o stopniu niepełnosprawności intelektualnej)

             Grupa II: dla dzieci z klas VII, VIII SP i gimnazjum.

             Grupa będzie liczyć maksymalnie 10 osób.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie zaprasza dzieci, które borykają się z problemami emocjonalnymi, są impulsywne, mają kłopoty w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych, popadają w konflikty.

W ramach kompleksowej realizacji zajęć przewidziane są  także dwa obowiązkowe spotkania dla rodziców ze specjalistami poradni prowadzącymi zajęcia. W ramach zajęć zostaną skierowane zalecenia dla rodziców mające na uwadze kompleksowe wspieranie dziecka w rozwoju oraz radzenie sobie z problemami wychowawczymi.          

Wartości grupy terapeutycznej: 

-   skupia dzieci mające podobne problemy,

-   umożliwia doświadczenie, czym jest poczucie przynależności,

-   dziecko uczy się obserwując interakcje i zachowania innych członków grupy,

-   żywe doświadczenie i siła wzajemnego oddziaływania rówieśników,

-   pomaga  dzieciom w rozwinięciu pozytywnych uczuć i stosunku do samego siebie,

-   pomorze zmierzyć się z problemem i zaangażować bardziej w osobisty rozwój,

- przestrzeń, gdzie panują bardzo dobre warunki do nauki i praktycznego zastosowania użytecznych i skutecznych w życiu społecznym umiejętności, umożliwiając dziecku wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 REKRUTACJA DO GRUPY: 

- WNIOSEK RODZICA O PRZYJĘCIE DO PORADNI Z ZAZNACZENIEM, ŻE CHODZI O UDZIAŁ W PROGRAMIE

- Rozmowa z rodzicem (przed rozpoczęciem cyklu spotkań);

Czas i liczba spotkań zostaną uzgodnione z rodzicami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Zgłoszenia:

Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3

Telefon: 17/7483800

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Konferencja Konflikty w szkole. Dlaczego tak trudno je rozwiązywać?

Drukuj
Opublikowano

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową w Rzeszowie

Zapraszają na konferencję

Konflikty w szkole.

Dlaczego tak trudno je rozwiązywać?

9 czerwca 2017 r. , w godz. od 9.00 do 13.30,

AulaWyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2.

Zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów, pracowników poradni i nauczycieli konsultantów.

 

Konflikty towarzyszą nam wszędzie i wybuchają z rozmaitych powodów. Część z nich ma swoje zakorzenienie w złych relacjach międzyosobowych w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, zakładzie pracy. Są związane czy to z zaburzeniami procesu  komunikowania  się,  czy  z nagromadzeniem emocji, które powodują napięcie. W ostatnich latach ze szczególną siłą wybuchają w szkołach. Tym, co stanowi dla nas formę ratunku są umiejętności ich rozwiązywania. Nasza Konferencja jest przedstawieniem stanu faktycznego genezy i mapy konfliktów szkolnych a przede wszystkim prezentacją praktycznych sposobów i doświadczeń wysokiej klasy specjalistów.

Szczególnie nam miło, że patronem merytorycznym naszej Konferencji jest pan Profesor Philip Zimbardo (USA), który przy użyciu telemostu przekaże słowo inaugurujące dla dyrektorów i nauczycieli uczestników Konferencji.

8.00-9.00

Rejestracja uczestników

9.00-9.15

Rozpoczęcie konferencji, powitanie, wystąpienia zaproszonych gości

9.15-9.25

Prof. Philip Zimbardo (TELEMOST) – Słowo inauguracyjne dla uczestników konferencji-nauczycieli i rodziców- Konflikty
w szkole.
Wprowadzenie dr Maciej Milczanowski.

 

9.25-10.30

Bohater w szkole - dr Maciej Milczanowski, Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

10.30-11.30

Konflikt w szkole w ujęciu praktycznym. Możliwości i ograniczenia wybranych metod pracy z konfliktem w środowisku rówieśniczym- dr Joanna Koleff-Pracka, Kraków 

11.30-12.00

Przerwa na kawę

12.00-12.45

My name is Mr konflikt - dr Maciej Ulita, Uniwersytet Rzeszowski, WSiZ w Rzeszowie

12.45-13.15

Dobra strona konfliktu-skuteczność strategii rozwiązywania konfliktów w szkole-Ewa Zielińska, Monika Ciwińska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

13.15-13.30

Podsumowanie Konferencji, wnioski.

 

INFORMACJE O PRELEGENTACH

Patronem naszej Konferencji jest Profesor Philip Zimbardo – światowej sławy amerykański psycholog, profesor Uniwersytetu Stanforda, były przewodniczący Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, założyciel Kliniki Nieśmiałości. W centrum jego zainteresowań znajduje się psychologia społeczna, badania nad nieśmiałością, psychologia zła, terroryzmu, dehumanizacji, heroizm dnia codziennego. Realizator słynnego Więziennego Projektu Stanfordzkiego, autor Projektu Bohaterskiej Wyobraźni oraz wielu książek, m.in. „Efekt Lucyfera: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło” czy „Psychologia i życie”, będącej jednym z najstarszych aktualnych podręczników do psychologii. Doradca Projektu Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ-WSE (Z-CenterC&R) funkcjonujące w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

dr Joanna Koleff-Pracka - mediatorka i trenerka mediacji oraz kompetencji komunikacyjnych i międzykulturowych. Absolwentka Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego „MEDIACJA I INNE METODY ALTERNATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW”. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie mediacji cywilnych, Dyrektor Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Mediatorów i Edukatorów MEDIANART. Nauczyciel i wicedyrektor w VIII Prywatnym Gimnazjum i VII Prywatnym LO im. Mikołaja Reja w Krakowie. Wykładowca i nauczyciel akademicki. Na Wydziale Pedagogicznym ChAT prowadzi zajęcia z mediacji w środowiskach wielokulturowych, rodzinnych i szkolnych. Specjalizuje się w mediacjach w rodzinie i szkole. Autorka projektów edukacyjnych i programów wdrażania szkolnych pracowni mediacji w zakresie mediacji rówieśniczych.

dr Maciej Milczanowski, wykładowca WSiZ w Rzeszowie, dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym. Lider  Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów przy WSIiZ. Realizuje Projekt Bohaterskiej Wyobraźni skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadzi szkolenia dające umiejętności wpływania na postawy dzieci, tak, aby w sytuacjach w których komuś dzieje się krzywda potrafiły zareagować.

Monika Ciwińska, Ewa Zielińska – pedagodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie, doradcy zawodowi, psychoterapeuci.  Prowadzą w szkołach zajęcia grupowe, warsztaty dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych a także integracyjnych. W pracy wykorzystują m. innymi metodę Konstruktywnej Konfrontacji

 

Zgłoszenia na Konferencję przyjmujemy do 7 czerwca 2017r prosimy  kierować:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową

ul. Dąbrowskiego 1/5A, 35-033 Rzeszów

tel./fax: 17 85 200 51 lub 665721148

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

lub telefonicznie/faxem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
w Rzeszowie
:

Tel: 17/748380o

Fax: 17/7483800

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Ważna informacja

Drukuj
Opublikowano

W dniu 2 maja 2017 roku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.