• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe

Drukuj
Opublikowano

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe

 

 

Cel studiów:

Uczestnictwo w studiach pozwoli  nabyć umiejętności oraz  zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  na przykład w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach (specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych), szkołach (specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych) czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Program studiów:

 

 • Psychologia rozwoju małego dziecka
 • Wybrane zagadnienia z patologii noworodka i neonatologii
 • Psychiatryczne i  kliniczne uwarunkowania niepełnosprawności dziecka
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego
 • Rozwijanie umiejętności społecznych małego dziecka
 • Organizacja i standardy wczesnego wspomagania rozwoju, analiza programów wczesnego wspomagania
 • Wspomaganie rozwoju ruchowego, mowy i komunikacji i rozwoju poznawczego
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną
 • Metody wczesnego usprawniania dzieci niepełnosprawnych m.in.: z MPDz, z zespołem Downa
 • Diagnoza dzieci  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Podstawy edukacji i terapii dzieci z całościowymi zaburzenia rozwoju
 • Praca z dzieckiem  z  Zespołem Aspergera i autyzmem wysoko funkcjonującym
 •  Zaburzenia rozwojowe małego dziecka
 • Terapia behawioralna i poznawczo-behawioralna we wczesnym wspomaganiu
 • Ocena ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej
 • Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci
 • Problemy rodziny z dzieckiem chorym, niepełnosprawnym

 

Czesne:                       4 800 zł (3 800 zł z dofinansowaniem)

Czas trwania:              3 semestry, 340 godzin

Pierwsze zajęcia:        15  październik 2016r

Bliższe informacje:     Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, tel. 17 866 12 13, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , www.podyplomowe.wsiz.pl

Studia dofinansowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w kwocie 1 000 zł dla każdego nauczyciela z województwa podkarpackiego.

 

„Warsztaty dla dobrych rodziców” - zapraszamy zainteresowanych rodziców

Drukuj
Opublikowano

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie zaprasza rodziców i opiekunów na

„Warsztaty dla dobrych rodziców”

 

Zajęcia przeznaczone są dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 20 października  2016 r godzina 16:15 w Poradni  (sala nr 4).

Zajęcia są bezpłatne! 

Trenerkami warsztatów są Panie: Dorota Dominik (pedagog, mediator, biegły sądowy z zakresu pedagogiki i spraw opiekuńczych) oraz Katarzyna Orkisz (pedagog, tyflopedagog, terapeuta dzieci z ADHD)

Program warsztatów:

Uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę umiejętności wychowawczych na podstawie przygotowanego podręcznika opisującego 14 zajęciowy program pracy z rodzicami. Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Warsztat skupia się na opisie technik behawioralnych zawartych w algorytmach (instrukcja i materiały dla rodzica, instrukcja dla profesjonalisty) dotyczących niektórych problemów w pracy z młodszym dzieckiem.

 

Tematy poruszane w czasie warsztatów

 1. Wykład wstępny na temat ADHD.
 2. Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 3. Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”
 4. Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
 5. Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie,
 6. Nagradzanie pozytywnych zachowań
 7. Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad
 8. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
 9. Wprowadzenie systemów żetonowych.
 10. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
 11. Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

Uczestnicy otrzymują skrypt w którym znajduje się 10 spotkań podstawowych i kilka spotkań dodatkowych dobieranych w zależności od potrzeb danej grupy rodziców.

 

„Szkoła dla rodziców” - trwa nabór grupy

Drukuj
Opublikowano

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie zaprasza rodziców i opiekunów na warsztaty psychoedukacje. Program warsztatów pomaga rodzicom i opiekunom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w połowie 28 listopada 2016r w Poradni, godzina 17:00  (sala nr 4).

 

Zajęcia są bezpłatne!

 

„Szkoła dla rodziców” to 6 spotkań (ok 3-4 godzinnych) i obejmują takie problemy jak:

 

- Rozpoznawanie, nazywanie oraz wyrażanie uczuć

- Zachęcanie dziecka do współpracy z rodzicami, nauczycielami innymi dziećmi

- Co zamiast kar ?

- Przygotowanie i zachęcanie dziecka do samodzielności

- Sposoby na skuteczne chwalenie dziecka

- Jakie role grają dzieci i co z tym zrobić

 

Koordynatorkami i trenerkami warsztatów są Panie: Maria Drozd (psycholog-psychoterapeuta) oraz Bogumiła Leśniakowska (psycholog-psychoterapeuta)

 

Zapisy przyjmujemy telefonicznie, e-mailem lub osobiście w sekretariacie Poradni. tel: 17/7483800 od 8 do 15.00. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.