• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

V EDYCJA SZKOŁY MEDIATORÓW

Drukuj
Opublikowano

 

 

V EDYCJA SZKOŁY MEDIATORÓW

Szkoła Mediatorów to 64-godzinne szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących procesu mediacyjnego oraz jego przebiegu. Słuchacze w trakcie szkolenia posiądą wiedzę z zakresu:psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, etyki zawodowego mediatora, zasad postępowania mediacyjnego, etapów postępowania mediacyjnego, prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania mediacji. Poprzez zajęcia w formie warsztatów słuchacze zdobędą umiejętności: przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego.

Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym przez Państwo Sądzie Okręgowym.

Osoby zainteresowane zajmowaniem się mediacjami zawodowo, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu, pozytywne jego zdanie pozwoli słuchaczom  otrzymać wpis na listę Ośrodka Mediacyjnego przez Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, który z powodzeniem funkcjonuje od 2012 roku.

Koszt całkowity szkolenia: 1500 zł

Rozpoczęcie: 11 luty 2017 rok

Terminy zajęć:  11.02, 18.02, 19.02, 25.02, 26.02, 11.03, 12.03

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 lutego 2017

Wpłaty do 6 lutego 2017 roku.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel: 784436446

Adres: Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie

Ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów

Nr konta bankowego: 20193011872710071711980006

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe

Drukuj
Opublikowano

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe

 

 

Cel studiów:

Uczestnictwo w studiach pozwoli  nabyć umiejętności oraz  zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  na przykład w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach (specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych), szkołach (specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych) czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Program studiów:

 

 • Psychologia rozwoju małego dziecka
 • Wybrane zagadnienia z patologii noworodka i neonatologii
 • Psychiatryczne i  kliniczne uwarunkowania niepełnosprawności dziecka
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego
 • Rozwijanie umiejętności społecznych małego dziecka
 • Organizacja i standardy wczesnego wspomagania rozwoju, analiza programów wczesnego wspomagania
 • Wspomaganie rozwoju ruchowego, mowy i komunikacji i rozwoju poznawczego
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną
 • Metody wczesnego usprawniania dzieci niepełnosprawnych m.in.: z MPDz, z zespołem Downa
 • Diagnoza dzieci  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Podstawy edukacji i terapii dzieci z całościowymi zaburzenia rozwoju
 • Praca z dzieckiem  z  Zespołem Aspergera i autyzmem wysoko funkcjonującym
 •  Zaburzenia rozwojowe małego dziecka
 • Terapia behawioralna i poznawczo-behawioralna we wczesnym wspomaganiu
 • Ocena ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej
 • Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci
 • Problemy rodziny z dzieckiem chorym, niepełnosprawnym

 

Czesne:                       4 800 zł (3 800 zł z dofinansowaniem)

Czas trwania:              3 semestry, 340 godzin

Pierwsze zajęcia:        15  październik 2016r

Bliższe informacje:     Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, tel. 17 866 12 13, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , www.podyplomowe.wsiz.pl

Studia dofinansowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w kwocie 1 000 zł dla każdego nauczyciela z województwa podkarpackiego.

 

„Warsztaty dla dobrych rodziców” - zapraszamy zainteresowanych rodziców

Drukuj
Opublikowano

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie zaprasza rodziców i opiekunów na

„Warsztaty dla dobrych rodziców”

 

Zajęcia przeznaczone są dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 20 października  2016 r godzina 16:15 w Poradni  (sala nr 4).

Zajęcia są bezpłatne! 

Trenerkami warsztatów są Panie: Dorota Dominik (pedagog, mediator, biegły sądowy z zakresu pedagogiki i spraw opiekuńczych) oraz Katarzyna Orkisz (pedagog, tyflopedagog, terapeuta dzieci z ADHD)

Program warsztatów:

Uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę umiejętności wychowawczych na podstawie przygotowanego podręcznika opisującego 14 zajęciowy program pracy z rodzicami. Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Warsztat skupia się na opisie technik behawioralnych zawartych w algorytmach (instrukcja i materiały dla rodzica, instrukcja dla profesjonalisty) dotyczących niektórych problemów w pracy z młodszym dzieckiem.

 

Tematy poruszane w czasie warsztatów

 1. Wykład wstępny na temat ADHD.
 2. Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 3. Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”
 4. Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
 5. Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie,
 6. Nagradzanie pozytywnych zachowań
 7. Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad
 8. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
 9. Wprowadzenie systemów żetonowych.
 10. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
 11. Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

Uczestnicy otrzymują skrypt w którym znajduje się 10 spotkań podstawowych i kilka spotkań dodatkowych dobieranych w zależności od potrzeb danej grupy rodziców.