• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci nieśmiałych

Drukuj
Opublikowano: 11 wrzesień 2019

 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie
zaprasza na zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci nieśmiałych 

„POKONUJĘ BARIERY”

w roku szkolnym 2019/2020

Kwalifikacja do udziału w zajęciach odbędzie się na podstawie wstępnej rozmowy z uczniem oraz rodzicem/rodzicami dziecka i wypełnieniu ankiety stwierdzającej, że u dziecka występuje określony problem.

Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV-VI (dziewczęta i chłopcy bez orzeczeń o niepełnosprawności).

Celem programu nie jest wyeliminowanie nieśmiałości, gdyż jest to cecha uwarunkowana biologicznie i środowiskowo. Nadrzędnym zamysłem tworzonej grupy wsparcia jest przede wszystkim umożliwienie dziecku pracy w zespole, a więc w warunkach w których ma ono okazję pokonania bariery jaką jest ograniczenie lęków towarzyszących sytuacjom społecznym, a także stworzenie okoliczności do nawiązania nowych znajomości
i odkrywania własnych talentów w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Pomoc dziecku nieśmiałemu to również praca na emocjach, nauka relaksu i formowanie predyspozycji społecznych.
       

Cele rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne:

  • Budowanie pozytywnego obrazu siebie;
  • Wzmocnienie wiary we własne siły poprzez podwyższenie samooceny;
  • Przeciwdziałanie skłonności do izolacji;
  • Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi;
  • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb;
  • Nauka otwartego wyrażania własnych przeżyć i uczuć, rozwój ekspresji emocji;
  • Rozwijanie umiejętności społecznego komunikowania się.

Czas i liczba spotkań zostaną uzgodnione z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym, po dokonanej selekcji i doborze osób mogących uczestniczyć w zajęciach.

Informacje dodatkowe:

Rodzice dzieci biorących udział w programie każdorazowo będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji ze specjalistą po zajęciach.

Wnioski o udział dziecka w zajęciach można składać w sekretariacie Poradni codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy (8-15). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (max 10 osób), o udziale w programie grupy wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń.