• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Program zajęć grupowych „Polubić naukę”

Drukuj
Opublikowano

Program zajęć grupowych  

„Polubić naukę” 

Program przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, starszych klas szkoły podstawowej i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkania grupowe odbywają się raz w tygodniu, trwają 90 minut, cykl zajęć dla jednej grupy trwa cztery tygodnie. Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.

Podczas zajęć proponowane są następujące tematy:

ü  Etapy uczenia się, style uczenia się.

ü Mnemotechniki.

ü Tworzenie map myśli.

ü  Trening szybkiego czytania ze zrozumieniem.

ü Ćwiczenia koncentracji uwagi.

ü Ćwiczenia twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.

ü Jak pisać wypracowania? Jak uczyć się słówek? 

Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmuje mgr Ewa Zielińska pod numerem telefonu - 177483806.  

Informacja dla rodziców

Drukuj
Opublikowano

Poradnia przyjmuje dzieci/uczniów wyłącznie na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna złożony w sekretariacie Poradni. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem.

Poradnia nie udziela konsultacji w sprawie dziecka/ucznia drogą mailową.

Rozpoczęcie zajęć dla rodziców

Drukuj
Opublikowano

Zapraszamy zainteresowanych rodziaów

na

"Warsztaty dla dobrych rodziców"

Pierwsze spotkanie nowej grupy odbedzie się

3 lutego 2014 roku

o godzinie 16:30 w sali nr 4.

Informacjie i zapisy:

mgr Anna Maj-Łakomska 

mgr Katarzyna Orkisz tel 17 7483811

 

szczegóły w zakładce: http://ppp2.rzeszow.pl/warsztaty-dla-dobrych-rodzicow